Jevnaker kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 2 oktober
Randsfjord kirke
søndag 9 oktober
Jevnaker kirke
søndag 16 oktober
Jevnaker kirke
onsdag 19 oktober
Jevnaker kirke
søndag 23 oktober
Norderhov kirke
søndag 30 oktober
Randsfjord kirke
søndag 6 november
Jevnaker kirke
Randsfjord kirke
søndag 13 november
Jevnaker Omsorg Og Rehab.Senter
søndag 20 november
Jevnaker kirke

GUDSTJENESTESøndag 02.10.2022

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus vekker opp Lasarus

Prekentekst: Mark 5,35-43

Liturg: Mari Mikkelsen Western
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Nei


Takkoffer: Ung kirkesang
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Jevnaker menighet

Besøksadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Postadresse:
Pb. 60
3521 Jevnaker

Telefon 400 03 885
Telefontid:
Mandag - tirsdag kl 1000 - 1400
Torsdag kl. 1200 - 1700

E-post: mhk@jevnaker.kommune.no

Facebook – Jevnaker menighet
https://www.facebook.com/JevnakerMenighet

Instagram - @jevnakermenighet

 

Organisasjonsnr. 976 989 163 MVA