Jevnaker kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 2 oktober
Randsfjord kirke
søndag 9 oktober
Jevnaker kirke
søndag 16 oktober
Jevnaker kirke
onsdag 19 oktober
Jevnaker kirke
søndag 23 oktober
Norderhov kirke
søndag 30 oktober
Randsfjord kirke
søndag 6 november
Jevnaker kirke
Randsfjord kirke
søndag 13 november
Jevnaker Omsorg Og Rehab.Senter
søndag 20 november
Jevnaker kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnehagegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Konsert,
Lysmesse
Minnegudstjeneste

Oktober


02Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Randsfjord kirke

09Søndag
11:00 - 12:00
Høymesse i Jevnaker kirke

16Søndag
11:00 - 12:00
Høymesse i Jevnaker kirke

19Onsdag
18:00 - 19:00
Familiegudstjeneste i Jevnaker kirke
Utdeling av 4-årsbok og høsttakkefest

23Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Norderhov kirke
Norderhov 850års jubileum

30Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Randsfjord kirke

November


06Søndag
16:00 - 17:00
Minnegudstjeneste i Jevnaker kirke

06Søndag
18:00 - 19:00
Minnegudstjeneste i Randsfjord kirke

13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Jevnaker Omsorg Og Rehab.Senter

20Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Jevnaker kirke

27Søndag
18:00 - 19:00
Lysmesse i Jevnaker kirke

Desember


03Lørdag
15:00 - 16:00
Familiegudstjeneste i Randsfjord kirke

04Søndag
19:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. ekstern i Jevnaker kirke

05Mandag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. ekstern i Jevnaker kirke

07Onsdag
10:00 - 11:00
Barnehagegudstjeneste i Randsfjord kirke

07Onsdag
12:00 - 13:00
Barnehagegudstjeneste i Jevnaker kirke

11Søndag
11:00 - 12:00
Høymesse i Jevnaker kirke

14Onsdag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. ekstern i Randsfjord kirke

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Jevnaker Omsorg Og Rehab.Senter

18Søndag
12:15 - 13:15
Gudstjeneste i Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem)

24Lørdag
14:00 - 15:00
Familiegudstjeneste i Randsfjord kirke

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Jevnaker kirke

25Søndag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste i Jevnaker kirke

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Jevnaker menighet

Besøksadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Postadresse:
Pb. 60
3521 Jevnaker

Telefon 400 03 885
Telefontid:
Mandag - tirsdag kl 1000 - 1400
Torsdag kl. 1200 - 1700

E-post: mhk@jevnaker.kommune.no

Facebook – Jevnaker menighet
https://www.facebook.com/JevnakerMenighet

Instagram - @jevnakermenighet

 

Organisasjonsnr. 976 989 163 MVA